Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
 I. HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

 1. Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015-2016

2. Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017

3. Báo cáo 1172 tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

4. Thông báo 967 tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

5. Nghị quyết 1135 Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

6. Thông báo 1044 tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020

7. Báo cáo 1224 tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

8. Nghị quyết 1225 của Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020

9. Báo cáo tông kết năm học của khoa KTCN 

10.Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022 (trực tuyến)

 * NH 2015-2016

* NH 2016-2017 

*NH 2017-2018

*NH 2018-2019

10. Biên bản HNCCVC từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2018-2019

11. Thông báo về việc tổ chức hội nghị CBVC năm học 2021-2022

12. Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

13. Số 348/NQ-ĐHPVĐ Vv ban hành quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường (27/07/2022)

14. Số 428/NQ-ĐHPVĐ Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2023

II. CÔNG KHAI TÀI SẢN

1. Thông báo 1289 kê khai tài sản thu nhập năm 2018

III. CÔNG KHAI CÁC GÓP Ý

 1. Góp ý quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm 2021

2.  Góp ý dự thảo quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức Trường 

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRƯỜNG ĐHPVĐ

1. Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022

2. Số 659/KH-ĐHPVĐ KH phát triễn Kte, XH thuộc lĩnh vực đáo tạo của Trường (29/07/2022)

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC