Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
  I. ĐỐI SÁNH TỶ LỆ SV CÓ VIỆC LÀM

 

 

 

 1. Báo cáo 61 của TTHTSV về đánh giá, đối sánh tỷ lệ có việc làm của người tốt nghiệp và dự đoán xu thế về việc làm của ngành CNTT và KTCN năm 2019.

II. ĐỐI SÁNH LOẠI HÌNH NCKH GIỮA ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG VỚI TRƯỜNG KHÁC

1. Bảng đối sánh các loại hình NCKH của GV, SV ngành CNTT_ĐHPVĐ với NCKH của GV, SV ngành CNTT_ĐH Nha Trang giai đoạn 2015-2019 năm 2019

2. Bảng đối sánh các loại hình NCKH của GV, SV ngành CNKTCK_ĐHPVĐ với NCKH của GV, SV ngành CNKTCK_ĐH Nha Trang giai đoạn 2015-2019 năm 2019

3. Quyết định 470/ĐHPVĐ quyết định ban hành Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 

 III. ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHOA SPXH

1.Ngành GDMN thực hiện đối sánh (năm 2020-2021)

2.Ngành ĐH Sư phạm Ngữ văn thực hiện đối sánh (năm 2020-2021)

3. Bảng đối sánh và tham chiếu các nội dung về chuẩn đầu ra của CTĐT được tham khảo bên ngoài/ nội bộ (GDMN)

4. Bảng đối sánh và tham chiếu các nội dung về Đào tạo (GDMN)

5. Bảng đối sánh và tham chiếu các nội dung về CĐR CTĐT (GDMN)

KHOA SPTN

 

 

KHOA CNTT

1. Danh mục và nội dung các CTĐT tham khảo (V/v xây dựng CTĐT ngành CNTT bậc ĐH)

 

2. Bảng đối sánh chương trình đào tạo CNTT với các chương trình đào tạo của các trường trong nước

 

KHOA KTCN

1. Thống kê danh mục MC CTĐT tham khảo trong nước hoặc Quốc tế được tham khảo khi XD mới hoặc khi rà soát, điều chỉnh CTĐT (18-20)

2. Báo cáo danh sách các đơn vị liên kết với nhà Trường trong hỗ trợ đào tạo, thực tập, tuyển dụng 

3. Bảng đối sánh chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí với các chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước

KHOA HS-MT

1. Thống kê danh mục các CTDT tham khảo trong nước hoặc Qte được tham khảo khi XD mới hoặc khi rà soát, điều chỉnh CTĐT (18- 22)

2. Bảng đối sánh CTĐT trong nước hoặc Qte được tham khảo khi rà soát, điều chỉnh CTĐT (2022)

 

KHOA KINH TẾ

 IV. TRÍCH BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐỐI SÁNH 

1. Trich BB cuoc hop Vv Rà soát quy trình về hoạt động so chuẩn, đối sánh Chất lượng GD Trường  (9/12/2020)

2. Trich BB cuôc họp Vv Rà soát quy trình đánh giá ngoiaf và đánh giá CTĐT CSGD (2020)

3. Bảng đối sánh quy đinh về hoạt động so chuẩn, đối sánh 2019-2022 của Trường

4. Thống kê danh sách các doanh nghiệp hợp tác với Trường (2018-2022)

 

5. Danh sách các đối tác Trường so chuẩn, đối sánh với các lĩnh vực của Trường

V. ĐỐI SÁNH VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

1. Báo cáo kết quả đối sánh hoạt động PVCĐ của Trung tâm Hỗ trợ SV, QHDN và KN trong giai đoạn 2018-2022

VI. ĐỐI SÁNH VỀ TÀI CHÍNH

1. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số thị trường với tiêu chí đã xác định (giai đoạn 2019-2010)

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC