Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 I. SỨ MẠNG MỤC TIÊU

 

 

 1. Quyết định 887 điều chỉnh Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường ĐHPVĐ năm 2017

2. Trích biên bản góp ý về Sứ mạng mục tiêu trường ĐHPVĐ năm 2019

3. QĐ 2146 kế hoạch ra soát, chỉnh sửa, phát triển sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của trường ĐH PVĐ năm 2017

4. Thông báo về việc rà soát, chỉnh sửa, phát triển sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

5. Nghi quyết sô 272/NQ-ĐHPVĐ-HĐT Vv công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và Mục tiêu chiến lược (2022)

II. ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI

1. Quyết định thành lập Tổ đề án đổi mới năm 2018

2. Công văn 727 tổng hợp hoàn chỉnh đề án đổi mới năm 2019 

III. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

1. Quyết định 240 ban hành Triết lý giáo dục trường ĐHPVĐ năm 2019

2. Kế hoạch 1269 giới thiệu phổ biến Triết lý giáo dục ĐHPVĐ năm 2019

3. Biên bản họp khoa CNTT về việc "Phổ biến triết lý giáo dục"

4. Quyết định ban hành Triết lý Giáo dục của Khoa Hóa - SInh - Môi trường

5. Quyết định ban hành Triết lý Giáo dục của Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh

6. Quyết định ban hành Triết lý Giáo dục của Khoa Kinh tế

7. Quyết định ban hành Triết lý Giáo dục của Khoa Kỹ thuật Công nghệ

8. Biên bản họp khoa Hóa-Sinh_MT về việc "Xây dựng triết lý giáo dục" (2020-2021)

9. Quyết định ban hành Triết lý Giáo dục của Khoa Lý luận chính trị (số 472-2021)

10. Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục Khoa Ngoại ngữ (số 482/QĐ-ĐHPVĐ)

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Kế hoạch phát triển đội ngũ GV KHOA CNTT GIAI ĐOẠN 2015-2019

2. Chiến lược phát triển khoa KTCN  đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

3. Chiến lược phát triển khoa CNTT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

4. Số 347/QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập Tổ xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (27/07/2022)

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC