Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 4. TUYỂN SINH
  I. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

 

 

 

 

1. Đề án tuyển sinh chính quy của ĐHPVĐ năm 2015

2. Đề án tuyển sinh chính quy của ĐHPVĐ năm 2016

3. Đề án tuyển sinh chính quy của ĐHPVĐ năm 2017

4. Đề án tuyển sinh chính quy của ĐHPVĐ năm 2018

5. Đề án tuyển sinh chính quy của ĐHPVĐ năm 2019 

6. Về việc sửa đổi Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021 của Trường ĐH PVĐ

 

II. ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Thông báo 116 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

2. Thông báo 68 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

3. Văn bản tổng hợp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

4. Văn bản tổng hợp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

5. số 1355/SGDDT-TCCB V/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh  đào tạo SV sư phạm  theo nhu cầu Xh năm 2022 của Trường ĐH PVĐ

6. Số 876/TB-ĐHPVĐ TB Tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2022  (đợt 2)

III. XÉT TUYỂN_TRÚNG TUYỂN

NĂM 2015

1. Thông báo 1168 về chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đợt 1 năm 2015

2. Quyết định 1529 công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2015

NĂM 2016

1. Thông báo 682 tuyển sinh năm 2016

2. Quyết định 2021 công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2016

NĂM 2017

1. Thông báo 449 tuyển sinh năm 2017 

Quyết định 1593 công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2017

NĂM 2018

1. Thông báo 665 tuyển sinh năm 2018

2. Thông báo 915 điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018

3. Thông báo 916 xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2018

4. Tờ rơi tuyển sinh năm 2018

5. Quyết định 507 công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2018

NĂM 2019

1. Thông báo 490 tuyển sinh năm 2019

2. Quyết định 634 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển và nhập học bậc ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2019

NĂM 2021

1.Quyết định 534 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển và nhập học bậc ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2021

2.  Quyết định 535 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển và nhập học bậc ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2021

NĂM 2022

1.Số 824/TB-ĐHPVĐ Điểm trúng tuyển đợt 1, Kỳ TS trình độ ĐH, tuyển sinh CĐ ngành GD Mầm non năm 2022 (Thang điểm 30)

IV. BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

1. Báo cáo tổng hợp số lượng tuyển sinh năm 2015 

2. Báo cáo tổng hợp số lượng tuyển sinh năm 2016

3. Báo cáo tổng hợp số lượng tuyển sinh năm 2017

4. Báo cáo tổng hợp số lượng tuyển sinh năm 2018

5. Báo cáo 937 thông tin tuyển sinh hệ chính năm 2018, đợt xét tuyển 2

6. Báo cáo tổng hợp số lượng tuyển sinh năm 2019 (chưa báo cáo)

7. Báo cáo 882 tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021

 8. Báo cáo 993 V/v báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 (Gửi Vụ/Bộ GD ĐT)

 

V. HỘi ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Quyết định (số 478/QĐ-ĐHPVĐ) Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2022

2. QĐ 529 Về việc thanh tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

3. số 317/ QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu trình độ Cao đẳng ngành GD Mầm non 2022 (11/07/2022)

4. Số 670/TB-ĐHPVĐ  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ ĐH, TSinh CĐ ngành GDMN 2022 (02/08/2022)

5. Số 705/TB-ĐHPVĐ Chỉ tiêu chính thức các ngành đào tạo giáo viên, hệ chính quy năm 2022

 V. TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH

1.Quyết định về việc thành lập Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh năm 2022 (số 477/QĐ-ĐHPVĐ)

2. KH 956 Về việc triển khai các hoạt động truyền thông và tư vấn tuyển sinh năm 2022

3. Số 827/ĐHPVĐ-CTHSSV V/v tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa 2022

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC