Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  I. MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG

 

 

 1. Thông báo 1043 về mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công các đơn vị trực thuộc ĐHPVĐ năm 2018

II. THEO DÕI TÀI SẢN CÔNG_THỐNG KÊ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

1. Sổ theo dõi CCDC của đơn vị HCSN ĐHPVĐ năm 2016 (theo phần mềm cục công sản)

2. Sổ theo dõi CCDC của đơn vị HCSN ĐHPVĐ năm 2016 (theo phần mềm đơn vị cũ)

3. Danh mục thiết bị phòng thực hành khoa CNTT, khoa KTCN

3.Danh mục thiết bị phòng thực hành khoa CNTT & KTCN

4. Sổ đầu thuốc, sổ cấp thuốc phòng y tế

5. Sổ theo dõi phòng thực hành máy tính

6. Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm và các hệ thống truyền thông, phòng họp và các thiết bị trực tuyến, trang thông tin điện tử năm 2019

III. TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Quy chế 759 phối hợp thực hiện công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

2. Biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy năm 2016 

3. Công văn 846 gủi Cảnh sát PCCC cử người tập huấn công tác PCCC tại trường ĐHPVĐ năm 2017

4. Thông báo 862 tổ chức tập huấn công tác PCCC tại trường ĐHPVĐ năm 2017

5. Biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy năm 2017

6. Quyết định 290 thành lập Đội PCCC, chống thiên tai năm 2019

7. Quyết định 289 thành lập Ban chỉ đạo PCCC, chống thiên tai năm 2019

8. Biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy năm 2019

 IV. VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC

1. Số 739/TB-ĐHPVĐ Tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật (9/2020 đến hết tháng 6/2022)

2. Số 725/TB-ĐHPVĐ Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC