Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
 I. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

1. Quyết định 1173 thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường ĐHPVĐ năm 2016

2. Quyết định 1174 ban hành chức năng nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường ĐHPVĐ năm 2016

3. Quyết định 365 ban hành chức năng nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường ĐHPVĐ năm 2017 (thay thế quyết định 1174)

4. Báo cáo hoạt động hỗ trợ người học giai đoạn 2016-2019

5. Quyết đinh 606 quy trình khảo sát việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp 2019

6. Báo cáo Danh sách các đơn vị liên kết với nhà trường trong hỗ trợ đào tạo, thực tập, tuyển dụng

7. TB 176. V/v thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup 2022

8. Số 656/ĐHPVĐ-HTSV Vv cử CBGV tham gia tập huấn về khởi nghiệp (28/07/2022)

9. số 820/TB-ĐHPVĐ Vv xây dựng KH thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2022-2023

10. số 787/KH-ĐHPVĐ Tổ chức Hội thảo khoa học “Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên” (8.2022)

11. Số 396/QĐ-ĐHPVĐ VV thành lập BTC và các Tiểu ban Hội thảo khoa học “Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên” (9.2022)

 

II. HỖ TRỢ HỌC TẬP_HỌC BỔNG_TRAU DỒI KỸ NĂNG

1. Các hoạt động hỗ trợ năm 2016

2. Các hoạt động hỗ trợ năm 2017

3. Các hoạt động hỗ trợ năm 2018

4. Các hoạt động hỗ trợ năm 2019

5. Tổng hợp minh chứng hỗ trợ người học  các năm từ 2015 đến 2019

6. Thông báo 1575 về việc đăng ký lớp Kỹ năng khởi nghiệp năm 2019

7. Hoạt động hỗ trợ SVkhuyết tật của khoa CNTT

8. Thông báo về việc xét học bổng "Tiếp sức đến trường" của ngân hàng Viettinbank và Vietcombank năm 2021

                         (KÈM THEO ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG)

 

 

III. HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM_THÔNG TIN TUYỂN DỤNG_HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TẠI NƯỚC NGOÀI SAU TUYỂN DỤNG

1. Các hoạt động hỗ trợ năm 2015

2. Các hoạt động hỗ trợ năm 2016

3. Các hoạt động hỗ trợ năm 2017

4. Báo cáo những hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên NGÀY 29/5/2017

5. Tổng hợp những hoạt động hỗ trợ học tập và tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm 2017

6. Các hoạt động hỗ trợ năm 2018

7. Các hoạt động hỗ trợ năm 2019

8. Tổng hợp minh chứng hỗ trợ việc làm các năm từ 2015 đến 2019

9. Báo cáo 60 về ý kiến phản hồi của người học về chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm giai đoạn 2016 - 2019

10. Đề xuất hội thảo hướng nghiệp với công ty TMA Solutions tại TPHCM - khoa CNTT năm 2019

11. TB 283 tư vấn nghề nghiệp và tuyển dụng sinh viên ngành CNKTCK với các doanh nghiệp năm 2019

 12. TB tổ chức tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp cho SV khoa KTCN năm 2019

13. TB về việc tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn làm hồ sơ tuyển dụng năm 2021 cho SV tốt nghiệp tại Trường ĐHPVĐ

 

 

 IV. TỔNG HỢP CÁC BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI DOANH NGHIỆP-SỔ TAY SINH VIÊN

1. Sổ nhật ký hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm

2. Biên bản làm việc với doanh nghiệp (phần 1)

3. Biên bản làm việc với doanh nghiệp (phần 2)

4. Biên bản làm việc với doanh nghiệp (phần 3)

5. Biên bản làm việc với doanh nghiệp (phần 4)

 

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC