Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 6. KHẢO THÍ
  I. VĂN BẢN LIÊN QUAN CÁC KỲ THI HỌC KỲ HẰNG NĂM

 

 

 

 

 

1. Thông báo 1557 và lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

2. Thông báo 430 và lịch thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

3. Thông báo 1960 và lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

4. Thông báo 340 và lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

5. Thông báo 1679 và lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

6. Thông báo 329 và lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

7. Thông báo 1150 và lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

8. Thông báo 312 và lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

9. Thông báo 1270 và lịch thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

10. Thông báo 544 và lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

11. Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

12. QĐ 91 Vv ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần (3-2022)

13. Số 730/KH-ĐHPVĐ   KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

14. số 842/TB-ĐHPVĐ TB Kế hoạch thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng tiếng Co cho giáo viên Mầm non, Tiểu học tại huyện Trà Bồng năm 2022

15. Số 843/TB-ĐHPVĐ TB Kế hoạch thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng tiếng Hrê cho Giáo viên Mầm non, Tiểu học tại huyện Ba Tơ năm 2022

16. Số 417/QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập Ban XD đề thi môn N.ngữ và Tin học, Kỳ thi TD công chức Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2022)

17. Số 429/QĐ-ĐHPVĐ Vv thành lập HĐ thi và các Ban của HĐ thi TV cuối khóa (Lào năm 2022, kỳ thi ngày 04 và 05/10/2022)

II. VĂN BẢN LIÊN QUAN CÁC BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

1. Kế hoạch 2068 về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT năm 2016

2. Hợp đồng giao khoán vè việc hoàn thành phần mềm câu hỏi trắc nghiệm UDCNTT năm 2016

3. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán về phần mềm câu hỏi trắc nghiệm UDCNTT năm 2016

4. Đơn đề nghị sửa nội dung câu hỏi trắc nghiệm bộ môn UDCNTT năm 2017

5. Biên bản nghiệm thu bộ câu hỏi thi chứng chỉ tin học 2018

6. Thông báo 383 về kết luận của Hiệu trưởng tại  Hội thi trắc nghiệm năm 2017

7. Quyết định 612 về sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT năm 2017

8. Quyết định 618 ban hành ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT năm 2017 

9. Thông báo 528 hiệu chỉnh bộ câu hỏi thi chứng chỉ UDCNTT năm 2018

10. Quyết định 322 thành lập Hội đồng thẩm định Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (phần sửa đổi và bổ sung) năm 2019

11. Kế hoạch 1138 triển khai rà soát, chỉnh sửa và biên soạn bổ sung ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm ứng dụng CNTT cơ bản 

 12. Quyết định 93 Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần trường ĐH Phạm Văn Đồng năm 2020

13. Quyết định 2147 quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của trường ĐH Phạm Văn Đồng 2017

14. Quyết định ban hành Quy định kết thúc học phần bằng phương thức tổ chức thi trực tuyến của Trường ĐHPVĐ (số 453/QĐ- ĐHPVĐ ngày 22/11/2021)

 15. QĐ 91 Vv ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tháng 03. 2022)

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC