Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
 I. HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

1. Công văn 1165 của Bộ GD về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

2. Thông báo 477 về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

3. Công văn 422 về điều động CBVC và HSSV tham dự Ngày sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

4. Báo cáo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019

II. MUA TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, BÁO CHÍ TRONG NƯỚC

NĂM 2015

1. Thông báo 417 của Trường và các Khoa đề xuất danh mục tài liệu mua phục vụ đào tạo năm 2015

2. Bảng báo giá từ đơn vị bán sách, tài liệu tham khảo

3. Quyết định 1909 chọn đơn vị cung cấp sách, tài liệu tham khảo

4. Hợp đồng mua bán sách kèm bảng kê chi tiết

5. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

NĂM 2016

1. Thông báo 354 của Trường và các Khoa đề xuất danh mục tài liệu mua phục vụ đào tạo năm 2016

2. Bảng báo giá từ đơn vị bán sách, tài liệu tham khảo

3. Quyết định 1635 chọn đơn vị cung cấp sách, tài liệu tham khảo

4. Danh mục sách tài liệu đề nghị mua theo đề án Ngoại ngữ đến năm 2020 thực hiện từ 2016

5. Phiếu đặt mua báo chí trong nước năm 2016

NĂM  2017 

1. Thông báo 186 của Trường và các Khoa đề xuất danh mục tài liệu mua phục vụ đào tạo năm 2017

2. Bảng báo giá từ đơn vị bán sách, tài liệu tham khảo

3. Dự trù kinh phí kèm danh mục sách

4. Quyết định 1979 chọn đơn vị cung cấp sách, tài liệu tham khảo

5. Hợp đồng mua bán sách kèm bảng kê chi tiết

6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

7. Phiếu đặt mua báo chí trong nước năm 2017

NĂM 2018

 

1. Phiếu đặt mua báo chí trong nước năm 2018

NĂM 2019

1. Thông báo 627 của Trường và các Khoa đề xuất danh mục tài liệu mua phục vụ đào tạo năm 2019

2. Bảng báo giá từ đơn vị bán sách, tài liệu tham khảo

3. Quyết định 206 chọn đơn vị cung cấp sách, tài liệu tham khảo

4. Hợp đồng mua bán sách, kèm hóa đơn và bảng kê chi tiết 

5. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

6. Biên bản bàn giao nội bộ và lưu kho quản lý

7. Bảng kê chiết khấu

8. Phiếu đặt mua báo chí trong nước cho năm 2019

NĂM 2021

Thông báo về việc đề xuất danh mục sách mua phục vụ đào tạo năm 2022

III. NỘI QUY THỰC HIỆN

1. Nội quy Trung tâm Thông tin Tư liệu

 

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC