Khách, login,
1
   MINH CHỨNG
 11. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ
 I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

 

 

 I.1. CÁC QUY ĐỊNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thông tư 47 của Bộ GD quy định chế độ làm việc đối với giảng viên năm 2014

2. Quyết định 369 ban hành Quy định hoạt động NCKH của SV trường ĐHPVĐ năm 2014

3. Quyết định 931 ban hành Quy định giờ chuẩn NCKH đối với GV trường ĐHPVĐ năm 2015

4. Quyết định 520 ban hành quy định Quản lý Hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường ĐHPVĐ năm 2018

5. Quyết định 170 ban hành Quy định giờ chuẩn NCKH đối với GV Trường năm 2021 (Thay thế Quyết định số 931/2015)

6. QĐ 104 Vv ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV trong Trường ĐH PVĐ năm 2022

7. QĐ 164. Vv Ban hành Quy trình công bố, lưu trữ và quản lý kết quả nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (2022)

8. Số 385/QĐ-ĐHPVĐ Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Phát triển hình ảnh Trường ĐH PVĐ

9. Số 780/TB-ĐHPVĐ Về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023

I.2. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC_KẾ HOẠCH_ĐỀ ÁN

1. Thống kê hoạt động NCKH của sinh viên ngành CNTT  giai đoạn 2015-2019 năm 2019

2. Thống kê hoạt động NCKH của sinh viên ngành CNKTCK  giai đoạn 2015-2019 năm 2019

3. Thống kê hoạt động NCKH khoa CNTT giai đoạn 2015-2019 năm 2019

4. Thống kê hoạt động NCKH Bộ môn Cơ khí khoa KTCN giai đoạn 2015-2019 năm 2019

5. Thống kê danh mục đề tài có gắn kết với đào tạo 2011-2016

6. Danh mục công trình NCKH giai đoạn 2012 - 2017

7. Thông báo 1322 nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2018

8. Quyết định 548 thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2018

9. Quyết định 131 thành lập tổ xây dựng đề án cơ sở ươm tạo năm 2019

10. Thông báo 704 xây dựng đề án cơ sở ươm tạo năm 2019

11. Kế hoạch 1046 thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019 - 2020

12. TB 70 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

13. QĐ_83 THÀNH LẬP HĐ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

14. QĐ_91 phê duyệt danh mục các đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021

14. QĐ 1921  NĂM 2017 VV TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH _ HỘI THI SANG TẠO KỸ THUẬT TỈNH

15. QĐ 486 NĂM 2020 VV TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH _ SV NCKH 2019

16. NCKH CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT NH 2015-2016 ĐẾN 2019-2020

17. Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài NCKH của SV năm học 2021-2022

18. Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022

19. Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhận giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 (NH 2020-2021)

20. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2021

21. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2021

22. Số 777/TB-ĐHPVĐ Về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2023

23. Số 414/QĐ-ĐHPVĐ Vv khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017-2022

I.3. HỘI THẢO KHOA HỌC

1. Biên bản Hội thảo khoa học về đào tạo bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non phổ thông giai đoạn 2015-2020

2. Biên bản Hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa ĐHPVĐ và doanh nghiệp năm 2015

3. Hội thảo khoa học về "Định hướng NCKH và Hướng nghiệp cho SV CNTT" năm 2018

4. Thông báo 1063 tổ chức hội thảo khoa học "Đánh gái hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân" năm 2019

5. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa KTCN giai đoạn 2015 - 2019

6. Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa CNTT giai đoạn 2015 - 2019 

7. số 755/TB-ĐH PVĐ Vv  Hội thảo KH “Những nhân tố quan trọng tác động đến ý tưởng và hiệu quả hđộng khởi nghiệp sáng tạo của SV

8. Số 756//ĐHPVĐ-HTSV V/v phối hợp tổ chức hoạt động chia sẻ,tuyên truyền tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (Gửi Sở KHCN)

I.4. KINH PHÍ 

1. Báo cáo tài chính phục vụ NCKH giai đoạn 2011 - 2016

2. Bảng thống kê kinh phí từ các tổ chức quốc tế tài trợ cho NCKH từ 2008-2017

I.5. CHUYỂN GIAO ĐỀ TÀI VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NƯỚC

1. Biên bản chuyển giao kết quả đề tài NCKH & CN năm 2015

2. Biên bản chuyển giao kết quả đề tài NCKH & CN năm 2016

3. Biên bản ghi nhớ giữa ĐHPVĐ và Bệnh viện Quảng Ngãi năm 2016

4. Hợp đồng NCKH và triển khai công nghệ với Viện Môi trường & Tài nguyên của ĐHQG tp.HCM năm 2015

5. Thống kê danh mục đề tài có gắn kết với các viện nghiên cứu năm 2015 - 2016

6. Thống kê các đề tài có gắn kết với các trường ĐH trong nước năm 2017

7. Thống kê danh mục đề tài có sự tham gia các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2017 

I.6. BÁO CÁO TỔNG KẾT

1. Báo cáo 643 tổng kết công tác NCKH giai đoạn 2012 - 2017

2. Tổng kết 1896 công tác NCKH của sinh viên giai đoạn 2014 - 2016

3. Báo cáo 1031 tổng kết công tác NCKH của sinh viên giai đoạn 2016 - 2018

4. Tổng kết công tác NCKH năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

5. Tổng kết công tác NCKH năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

6. Báo cáo tổng kết NCKH của SV giai đoạn 2018-2020, phương hướng 2021-2022

7. Số 385/QĐ-ĐHPVĐ Vv công nhận KQ thực hiện đề tài KH và công nghệ cấp CS “Phát triển hình ảnh Trường Đại học Phạm Văn Đồng”

8. Số 856/TB-ĐHPVĐ Vv chuẩn bị các nội dung Hội nghị tổng kết công tác NCKH và quản lý tài sản trí tuệ giai đoạn 2017-2022

II. HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Báo cáo 2471 tổng kết hoạt động HTQT giai đoạn 2012 - 2016

2. Thống kê danh mục đề tài NCKH có gắn kết với các trường ĐH nước ngoài giai đoạn 2015-2016

3. Biên bản hợp tác giữa ĐHPVĐ và các tỉnh của Lào (Champasak, Savannakhet, Attapue..) năm 2017

4. Công văn 1281 thảo luận hợp tác giáo dục giữa trường ĐHPVĐ và Học Viện Kaist năm 2017

5. Kế hoạch dự kiến hợp tác với Giáo sư KwangSoo No, Học Viện Kaist, Hàn Quốc về nghiên cứu và ứng dụng về năng lượng sạch và xử lí môi trường năm 2017

6. Báo cáo kết quả đi công tác tại trường ĐH Kaohsiung, Đài Loan năm 2018

7. Quyết định 63 cử cán bộ đi công tác nước ngoài để tham dự trại đông kỹ thuật khuôn mẫu và giao lưu văn hóa tại Đài Loan, Trung Quốc năm 2018

8. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHPVĐ và ĐH Kaohsiung, Đài Loan năm 2019

9. Số 729/KH-ĐHPVĐ Đón tiếp và làm việc với Trợ giảng tiếng Anh, Michelle Hoang Le đến tham gia hỗ trợ giảng dạy tại Trường trong năm học 2022-2023

III. THỐNG KÊ ĐOÀN RA ĐOÀN VÀO

1. Kết quả đoàn ra đoàn vào thực hiện năm 2018

 

Các tin tức khác :
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             MINH CHỨNG BÁO CÁO GIỮA KỲ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
             BẢNG THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             MINH CHỨNG BỔ SUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2-2022
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
             QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO
             KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH CNTT VÀ CNKTCK SAU ĐGN
             MINH CHUNG BAO CAO CUC QUAN LY CHAT LUONG_BO GD&ĐT TAI CONG VAN 1040/QLCL-KDCLGD NGAY 18/8/2021
             HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             CUỘC THI OLYMPIC CỦA SV TRƯỜNG
             25. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
             SỔ TAY GIẢNG VIÊN
             CÔNG ĐOÀN
             KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐHPVĐ
             HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
             22. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
             21.SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH
             20. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN_HỘI SINH VIÊN_PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
             19. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP_CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN
             18. THANH TRA, KIỂM TRA
             17. DÂN CHỦ CÔNG KHAI, HỘI NGHỊ CBVC, BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC, BAO CAO KH PT KINH TE XH TRUONG
             16. KIỂM KÊ TÀI SẢN
             15. CƠ SỞ VẬT CHẤT_HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
             14. TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
             13. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
             12. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
             10. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VÀ THI ĐUA_KHEN THƯỞNG
             9. NHÂN SỰ_ ĐỘI NGŨ_TUYỂN DỤNG_ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG_KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
             8. SỨ MẠNG MỤC TIÊU_TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI_CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
             LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI_KHẢO SÁT
             6. KHẢO THÍ
             5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG_TỰ ĐÁNH GIÁ_ĐÁNH GIÁ NGOÀI
             4. TUYỂN SINH
             3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
             2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
             1. CÁC QUY TRÌNH TỔ CHỨC_QUẢN LÝ_THỰC HIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC_ KHEN THƯỞNG
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC