Khách, login,
1
   TIN TỨC
 Hội nghị sơ kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2008)
  

 

Nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học từ trước tới nay và phổ biến các chủ trương của Bộ về kiểm định chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới, hôm 25-12 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học qua cầu truyền hình, với 5 điểm cầu là Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có 728 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó có Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

      Hội nghị đã được nghe TS Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT báo cáo sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo. Báo cáo đã đánh giá khái quát những hoạt động KĐCLGD các trường đại học, cao đẳng trong những năm qua, nhất là trong hai năm 2007, 2008, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại và thách thức đặt ra trong công tác KĐCLGD, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác KĐCLGD đại học trong năm 2009 và những năm tiếp theo. Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

    1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chủ đề của năm 2009 - 2010 là "Năm học đánh giá chất lượng giáo dục". Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên về công tác đánh giá và KĐCLGD đại học để đảm bảo mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi giảng viên đều có những hiểu biết nhất định về công tác đánh giá và KĐCLGD tương ứng với vị trí công tác của mình.

    2. Xây dựng các chính sách ưu tiên về chỉ tiêu tuyển sinh, về kinh phí gắn với kiểm định chất lượng giáo dục để khuyến khích các trường thực hiện KĐCLGD theo hướng: trường có tham gia KĐCL và trường đạt tiêu chuẩn chất lượng thì được hưởng chính sách cao hơn.

    3. Mở rộng quy mô và đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá, thực hiện triển khai tự đánh giá hằng năm. Tiếp tục tập huấn tự đánh giá cho các trường đại học, cao đẳng mới được thành lập hoặc nâng cấp; phấn đấu đến cuối năm học 2008-2009 có 100% số trường đại học, cao đẳng triển khai tự đánh giá hằng năm, trong đó có ít nhất 90% số trường đại học, cao đẳng trong cả nước hoàn thành báo cáo tự đánh giá ít nhất một lần trong giai đoạn 2005-2009.

    4. Tiếp tục triển khai đánh giá ngoài đối với 27 trường đại học và 16 trường cao đẳng đến nay đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đối với các trường đại học, cao đẳng khác sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm 2009. Phấn đấu đến hết năm 2010 có ít nhất 80% số trường đại học, 50% số trường cao đẳng được đánh giá ngoài.

    5. Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác đánh giá và KĐCLGD đại học. Trước hết, tập hợp những người đã được đào tạo ở nước ngoài và trong nước về lĩnh vực này. Thuê các tổ chức quốc tế đào tạo khoảng 50-100 chuyên gia có trình độ tương đương quốc tế để triển khai công tác đánh giá và KĐCLGD đại học. Khai thác tối đa các nguồn lực học bổng để cử cán bộ đi học dài hạn và ngắn hạn về lĩnh vực đánh giá và KĐCLGD đại học.

    6. Các trường đại học, cao đẳng cần nhanh chóng thành lập đơn vị làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Bộ. Cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị này hoạt động hiệu quả. Ưu tiên lựa chọn những cán bộ có năng lực để bố trí làm công tác bảo đảm chất lượng. Có kế hoạch và chính sách ưu tiên để cán bộ trẻ đi học về đo lường đánh giá ở trong và ngoài nước để tạo nguồn cán bộ cho những năm sau; tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm tổ chức điều hành các đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

    7. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng tiếp tục phát huy vai trò của một thành viên Mạng lưới Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APNQ). Tiếp tục tham gia các tổ chức đánh giá và KĐCLGD quốc tế khác, nhất là Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học nhằm trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đánh giá và KĐCLGD.

    8. Khuyến khích các trường đại học, cáo đẳng đăng ký là thành viên của các tổ chức đánh giá và KĐCLGD. Bên cạnh việc đăng ký kiểm định trong nước, khuyến khích các trường đăng ký kiểm định trường và kiểm định chương trình giáo dục bởi các tổ chức quốc tế.

    9. Đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng bên trong để từng bước hình thành văn hoá chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng.

    10. Nhanh chóng hình thành các tổ chức đánh giá CLGD độc lập để đẩy nhanh tiến độ đánh giá ngoài và công nhận các trường đại học, cao đẳng, các chương trình giáo dục đạt chuẩn chất lượng.

     Hội nghị cũng là dịp để các trường đại học, cao đẳng trong cả nước trao đổi và học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.

 

 

29/12/2008 16:38

Đình Thám (Theo Hội nghị)

 

 

Các tin tức khác :
             Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
             Tập huấn công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2016)
             Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2013)
             Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)
             Các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2018)
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC