Khách, login,
1
   TIN TỨC
 Các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2018)
 

 

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2018)
 
Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :247, trong đó:  

- Trường đại học, học viện : 214

106 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 60 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU- CEA đánh giá ngoài 46 trường, công nhận 26 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 28  trường, công nhận 17 trường;

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 24 trường, công nhận 15 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 08 trường, công nhận 02 trường.

- Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm : 33

02 trường được đánh giá ngoài:

VNU- CEA đánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường.

CEA-UD đánh giá ngoài 01 trường

02/03/2018

Cục Quản lý chất lượng

 

 https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/5329/DS%20TDG%2028_02_

Các tin tức khác :
             Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
             Tập huấn công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2016)
             Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2013)
             Hội nghị sơ kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (năm 2008)
             Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC