Khách, login,
1
   Văn bản của Bộ
 Văn bản về Đảm bảo chất lượng giáo dục
 
TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
    VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
1 Quyết định 18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
2 Thông báo 173/TB-BGDĐT 28/3/2018 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ 6, Ban Chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với Hiệu trưởng các trường sư phạm chủ chốt.
         

 

 

Các tin tức khác :
             CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC