Khách, login,
1
   HÌNH ẢNH
 Hội nghị sơ kết công tác ĐBCLGD 18-9-2017
 

 

 

 

 

 

 Phòng KT-ĐBCLGD Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Các tin tức khác :
             HỘI THẢO -TẬP HUẤN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019
             HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM 2017
             Bế mạc đợt Đánh giá ngoài chính thức 18-8-2017
             Khảo sát thực tế của đoàn Đánh giá ngoài
             Lễ khai mạc Đánh giá ngoài 2017
             Phỏng vấn 3 nhóm - Cán bộ quản lý, Quản lý chuyên môn, giảng viên
             Tập huấn kiểm định 2016
             Phỏng vấn nhóm cựu sinh viên (Sáng 16-8-2017)
             Phỏng vấn nhóm nhân viên hỗ trợ
             Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Ban Giám Hiệu (17-8-2017)
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC