Khách, login,
1
   HÌNH ẢNH
 HỘI THẢO -TẬP HUẤN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019
   

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
             HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM 2017
             Hội nghị sơ kết công tác ĐBCLGD 18-9-2017
             Bế mạc đợt Đánh giá ngoài chính thức 18-8-2017
             Khảo sát thực tế của đoàn Đánh giá ngoài
             Lễ khai mạc Đánh giá ngoài 2017
             Phỏng vấn 3 nhóm - Cán bộ quản lý, Quản lý chuyên môn, giảng viên
             Tập huấn kiểm định 2016
             Phỏng vấn nhóm cựu sinh viên (Sáng 16-8-2017)
             Phỏng vấn nhóm nhân viên hỗ trợ
             Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Ban Giám Hiệu (17-8-2017)
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC