Khách, login,
1
   TIN TỨC
 Graduation Ceremony 2014
  The attendees were Prof. Assoc. Pham Dang Phuoc, PDU Rector, M.Sc. Pham Nghi, PDU Vice Rector, Chairman of Trade Union, Secretary of the PDU Ho Chi Minh Communist Youth Union, Heads of Departments and Centers, teachers-in-charge, learning advisors of classes that graduated in 2014 and 1257 regular students that graduated in 2014. The students graduated from the following majors listed below :

 

 

Majors
Ba.Degree
As.Degree
IPEd.Degree
Information Technology
 
Maths-Informatics Education
 
 
Mechanical Engineering Technology
Electrical Engineering Technology
 
 
Industrial and Civil Electrical Engineering
 
 
Industrial Technology Education
 
 
Accounting
 
 
Business Accounting
 
 
Computing Accounting
 
 
English Education
 
 
Philology Education
 
Physics-Informatics Education
 
 
Biology-Chemistry Education
 
 
History-Civic Education
 
 
Arts-Young Pioneer Affairs Education
 
 
Sports Education
 
 
Primary School Education
 
Pre-school Education
 
Library and School Supplies
 
 
Land Management
 
 
Total
03
14
07

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ba.Degree: Bachelor/Engineer Degree
As.Degree: Associate Degree

IPEd.Degree: Intermediate Professional Education Diploma

 

Các tin tức khác :
             Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng chu kỳ II
             Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
             Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
             KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
             International Workshop titled “Paracel - Spratly Archipelagos: Historical Truth” and Exhibition titled `Paracel - Spratly Archipelagos: The inseparable territory of Viet Nam`
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC