Khách, login,
1
   TIN TỨC
 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 
Xem hình
 

Sau 4 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 18/8/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

      Tham dự buổi bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN có PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn đánh giá ngoài cùng các chuyên gia đánh giá ngoài; Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng có PGS.TS. Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng nhà trường, các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị, bộ phận và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học của nhà trường.


 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Trưởng đoàn đánh giá ngoài
 
 Trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

     Tại buổi bế mạc, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN đánh giá cao sự làm việc đầy trách nhiệm, trí tuệ nhằm đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với nhà trường của Đoàn chuyên gia trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, khảo sát tại trường. Đồng thời, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh cũng cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện và sự đáp ứng các yêu cầu của Đoàn trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng phục vụ đánh giá của Nhà trường.     PGS.TS. Đoàn Quang Vinh thay mặt Đoàn báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến chất lượng bám sát yêu cầu trong nội hàm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị đối với nhà trường để cải tiến chất lượng.
 
PGS.TS Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi bế mạc

Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng, PGS.TS. Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công tác tự đánh giá và được đánh giá ngoài của nhà trường trong thời gian qua giúp nhà trường xác định được chính xác, khách quan thực trạng chất lượng của nhà trường trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và người học của nhà trường, PGS.TS. Phạm Đăng Phước cám ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và khẳng định nhà trường sẽ tiếp thu tất cả những khuyến nghị của Đoàn, sẽ xây dựng kế hoạch cải tiến để ngày càng phát triển và thực hiện tốt sứ mạng, mục tiêu đã tuyên bố.

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài nhà trường.
 
     Kết thúc buổi bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, kiêm Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng nhà trường.
 
 Một số hình ảnh làm việc của Đoàn ĐGN:

Đoàn ĐGN làm việc với các cán bộ phụ trách đầu mối về minh chứng


Phỏng vấn lãnh đạo nhà trường


Phỏng vấn những cán bộ Quản lý hành chính và Đoàn thể của Trường


Phỏng vấn đội ngũ giảng viên của Trường


Phỏng vấn những nhà tuyển dụng sử dụng lao động


Phỏng vấn Cựu sinh viên của Trường


Phỏng vấn Sinh viên của Trường


Thăm/quan sát cơ sở vật chất


Thăm/quan sát phòng thực hành máy tính


Thăm/quan sát phòng làm việc

19/08/2017 21:19

Võ Tấn Lộc

 

Các tin tức khác :
             Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng chu kỳ II
             Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
             Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Phạm Văn Đồng
             Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
             KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
             Graduation Ceremony 2014
             International Workshop titled “Paracel - Spratly Archipelagos: Historical Truth” and Exhibition titled `Paracel - Spratly Archipelagos: The inseparable territory of Viet Nam`
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC