Khách, login,
1
   Văn bản của Trường
 Các văn bản của Trường Đại học Phạm Văn Đồng từ năm 2021 đến năm 2023
 
TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU VĂN BẢN NĂM BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Biểu mẫu        
1     2021 BIỀU MẪU THU THẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU KĐCLGD CƠ SỞ GIÁO DỤC TÍNH ĐẾN 30/6/2021
 2      2021 PHỤ LỤC 7 THỐNG KÊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍNH ĐẾN 30/6/2021
 3      2021

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC CTĐT - THỰC HIỆN THEO THÔNG BÁO 477/TB-ĐHPVĐ NGÀY 06/7/2021 (THỜI ĐIỂM THỐNG KÊ 30/6/2021)

1. NGÀNH ĐH SƯ PHẠM VẬT LÝ

2. NGÀNH ĐH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

3. NGÀNH ĐH SINH HỌC ỨNG DỤNG

4. NGÀNH ĐH NGÔN NGỮ ANH

5. NGÀNH ĐH KT CƠ ĐIỆN TỬ

6. NGÀNH ĐH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

7. NGÀNH ĐH DU LỊCH

8. NGÀNH ĐH CNTT

9. NGÀNH ĐH CN KT CƠ KHÍ

10. NGÀNH ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11. NGÀNH ĐH SƯ PHẠM TIN

12. NGÀNH ĐH SƯ PHẠM ANH

13. NGÀNH CĐ SƯ PHẠM MẦM NON

 

 4    MẪU LV NHÓM 2021  MẪU KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TRIỂN KHAI TĐG CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2021 
     MẪU KH LV NHÓM 2023  MẪU KH LÀM VIỆC CỦA NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH TRIỂN KHAI TĐG CHẤT LƯỢNG CTĐT NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023
         
         

 

 

Các tin tức khác :
             VĂN BẢN TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CTĐT NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH CNKTCK
             Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2014-2020
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC