Khách, login,
1
   Văn bản của Trường
 VĂN BẢN TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGOÀI 02 CTĐT NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH CNKTCK
  1. Kế hoạch chuẩn bị cho ĐGN CTĐT ngành CNTT và ngành CNKTCK

 

2. Quyết định thành lập các Ban công tác phục vụ đánh giá ngoài 2 CTĐT (số 368/QĐ ngày 14/10/2020)

3. LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 02 CTĐT NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH CNKTCK (TỪ NGÀY 03/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/11/2020)

 

 

 

Các tin tức khác :
             Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC