Khách, login,
1
   Văn bản của Trường
 Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 

 

  

TT Loại văn bản Số hiệu văn bản Năm ban hành Tên văn bản
I. BIỂU MẪU
  1 Kế hoạch 
 2016  Kế hoạch làm việc của nhóm công tác chuyên trách trong công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục
Biểu mẫu    

1. Biểu mẫu ds giới thiệu PV: Cán bộ quản lý khoa_Cán bộ QL hành chính_Nhân viên hỗ trợ

2. Biểu mẫu ds giới thiệu PV: Cựu người học_ Người học_ Nhà tuyển dụng

3 Biểu mẫu Kèm theo TB 2003/TB-ĐHPVĐ   06/12/2017 Thống kê cơ sở dữ liệu KDCL của trường. Thời điểm báo cáo tính đến ngày 31/12/2017
4 Biểu mẫu   2014  Bảng ý kiến tiếp thu của giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Biểu mẫu    2014 Biên bản họp bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Biểu mẫu  Kèm theo QĐ 392/QĐ-ĐHPVĐ 2018 Bảng tiếp thu ý kiến của Giảng viên về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên
Biểu mẫu  Kèm theo QĐ 392/QĐ-ĐHPVĐ 2018 Biên bản họp tổ bộ môn về kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên
II. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRƯỜNG
Cơ sở dữ liệu                      31/12/2017  Cơ sở dữ liệu trường (thời điểm báo cáo 31_12_2017)
2 Cơ sở dữ liệu    31/12/2018  Cơ sở dữ liệu trường (thời điểm báo cáo 31_12_2018)
III. QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN
1 Thông báo 1937/ĐHPVĐ 04/10/2016  Công bố và lấy ý kiến góp ý Báo cáo TĐG trường 
2 Lịch trình 

 

Từ ngày 14/8/2017 - 18/8/2017   LỊCH TRÌNH KSCT CỦA ĐOÀN ĐGN TẠI TRƯỜNG 
3 Thông báo 2003/TB-ĐHPVĐ   06/12/2017  Thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLD trường (thời điểm báo cáo tính đến 31/12/2017)
4  Kế hoạch
 Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2016-2017 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các năm 2011-2016
5 Kế hoạch 1565/KH-ĐHPVĐ                    25/9/2017  Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018
6 Thông báo

 21/TB-ĐHPVĐ  

 05/01/2017  Thông báo về việc thống nhất các biểu mẫu làm hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục (Có biểu mẫu kèm theo).
7

 Hướngdẫn 

Khảo sát trực tuyến 2017 Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 - 2018
8 Thông báo 1637/TB-ĐHPVĐ 9/10/2017  Về việc chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT
9 Kế hoạch 169/KH-ĐHPVĐ                 23/01/2018 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học (dành cho sinh viên Đại học khóa 14 và Cao đẳng khóa 15).
 
10  Hướng dẫn  Khảo sát trực tuyến 23/01/2018 Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên SẮP TN về chất lượng đào tạo khóa học (dành cho sinh viên Đại học khóa 14 và Cao đẳng khóa 15).
 
 
 11 Thông báo  353/ĐHPVĐ       06/3/2018  Thông báo góp ý dự thảo Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030.
12 Quyết định  188/QĐ-ĐHPVĐ   10/4/2018   Quyết định ban hành Chiến lược ĐBCLGD giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2030
13 Quyết định  392/QĐ-ĐHPVĐ 18/9/2018 Quyết định về việc ban hành các Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
 14 Kế hoạch 1073/KH-ĐHPVĐ 18/9/2018 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019
 
 
15  Hướng dẫn Khảo sát trực tuyến 18/9/2018  Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên năm học 2018-2019

 

 

 

 

BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC