Số minh chứng: 335
Ngày tạo: 09/03/2016
 Số liệu thống kê phòng lớp học, giảng đường, thực hành thí nghiệm, sân thể dục thể thao
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1