Số minh chứng: 321
Ngày tạo: 09/03/2016
 Thống kê số lượt cán bộ viên chức và học sinh sinh viên mượn, trả sách, báo, tạp chí và truy cập internet
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1