Số minh chứng: 241
Ngày tạo: 01/03/2016
 Báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2013 khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1