Số minh chứng: 215
Ngày tạo: 22/05/2015
 Công văn cử đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1