Số minh chứng: 214
Ngày tạo: 22/05/2015
 Danh sách trích ngang đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hành chính trong biên chế và Phương án hợp đồng
 Số/ngày tháng ban hành: 31/12/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1