Số minh chứng: 210
Ngày tạo: 22/05/2015
 Công văn về việc tiếp nhận tình nguyện viên quốc tế úc
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2