Số minh chứng: 169
Ngày tạo: 20/05/2015
 Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trường và trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1