Số minh chứng: 161
Ngày tạo: 20/05/2015
 Quyết định công nhận và khen thưởng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 2011
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1