Số minh chứng: 158
Ngày tạo: 20/05/2015
 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ trường và Quy chế làm việc của BCH Công đoàn cơ sở trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2