Số minh chứng: 157
Ngày tạo: 20/05/2015
 Thông báo 04 phân công nhiệm vụ Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường Đại học Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2013-2018
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1