Số minh chứng: 134
Ngày tạo: 19/05/2015
 Các thỏa thuận hợp tác giữa công ty Doosan Vina, Công ty FPT, tình nguyện viên Quốc tế Úc và Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1