Số minh chứng: 132
Ngày tạo: 19/05/2015
 Quyết định công nhận học vị và cấp bằng
 Số/ngày tháng ban hành: Sô 2736/QĐ-ĐT ngày 12/8/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1