Số minh chứng: 77
Ngày tạo: 12/05/2015
 Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1