Số minh chứng: 51
Ngày tạo: 11/05/2015
 Mục tiêu của trường thể hiện trên Website trường, video clip giới thiệu về trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2