Số minh chứng: 46
Ngày tạo: 08/12/2014
 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010; 2020
 Số/ngày tháng ban hành: 2005, 2010
 Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 Ghi chú:
 File:  1   2