Số minh chứng: 41
Ngày tạo: 02/12/2014
 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành: QĐ 2050
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1